Lite nya vikter

Med en ny våg och har varit sjuk!

10 Nov 92.4 kg
26 Nov 90.3 kg
5   Dec 88.7 kg

15 Dec 87.3 kg

16 Jan 88.9 kg

Nu vill jag bara komma igång med träningen igen och gå ner en hel del i vikt!


blä

Jag är fortfarande tjock...


RSS 2.0